Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 7.995 văn bản: Y tế-Sức khỏe
7961

Thông tư 13-BYT/TT của Bộ Y tế về việc bổ sung Thông tư 19-BYT/TT ngày 26/7/1988 về quy định tạm thời chế độ thu tiền khám chữa bệnh và dịch vụ y tế đối với người nước ngoài

Ban hành: 24/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
7962

Thông tư 11/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Điều lệ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền dân tộc ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 23/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
7963

Chỉ thị về việc đẩy mạnh Chương trình tiêm chủng mở rộng - thanh toán bệnh bại liệt trong phạm vi cả nước 1991-1995

Ban hành: 20/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
7964

Thông tư 08/BYT-TT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc thực hiện công tác y tế tại các khu vực biên giới Việt Lào

Ban hành: 02/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
7965

Thông tư 07/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đăng ký của các công ty nước ngoài được phép xuất nhập khẩu thuốc - nguyên liệu làm thuốc với các tổ chức công ty của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 30/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
7966

Quyết định 50-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép thành lập Hội phục hồi chức năng Việt Nam

Ban hành: 05/03/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
7967

Thông tư 06/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế gia công thuốc và chữa bệnh cho người

Ban hành: 28/02/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
7968

Quyết định 196/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành y tế viên nang Artemisinin 0,25%

Ban hành: 25/02/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
7969

Thông tư 04/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc đăng ký công ty nước ngoài xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh với Việt Nam để thi hành Quyết định 113CT ngày 0/5/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thống nhất quản lý xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc cho người bệnh

Ban hành: 12/02/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
7970

Quyết định 109/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành 10 tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 31/01/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
7971

Quyết định 106/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế gia công thuốc phòng và chữa bệnh cho người

Ban hành: 30/01/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
7972

Nghị định 23-HĐBT của Hộ đồng Bộ trưởng về việc ban hành 5 Điều lệ: Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học dân tộc, Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, Điều lệ Vệ sinh, Khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng, Thanh tra Nhà nước về y tế.

Ban hành: 24/01/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
7973

Thông tư liên tịch 13-TT/LB-YT-TN của Bộ Y tế và Bộ Thương nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 113-CT ngày 9-5-89 về quản lý thống nhất xuất, nhập khẩu Thuốc-nguyên liệu làm thuốc chữa cho người bệnh và Chỉ thị 131-CT ngày 3-5-90 v/v tiếp tục đổi mới C/S và cơ chế quản lý hoạt động XNK

Ban hành: 17/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
7974

Quyết định 1059-BYT/QĐ của Bộ Y tế về việc thành lập tổ chức giám định pháp y Trung ương

Ban hành: 30/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
7975

Quyết định 392-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chấn chỉnh và tổ chức lại sản xuất và lưu thông thuốc lá điếu

Ban hành: 12/11/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
7976

Quyết định 375-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép thành lập Hội Y tá - Điều dưỡng Việt Nam

Ban hành: 26/10/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
7977

Quyết định 366-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số biện pháp cấp bách trong việc thi hành chỉ thị về cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá của nước ngoài

Ban hành: 15/10/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
7978

Quyết định 358-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia phòng chống bệnh Sida Việt Nam

Ban hành: 06/10/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
7979

Quyết định 802-BYT/QĐ của Bộ Y tế về việc tách vụ Kế hoạch - Tài chính thành hai vụ là vụ kế hoạch và vụ tài chính - kế toán

Ban hành: 03/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
7980

Quyết định 341-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cho phép thành lập Hội phẫu thuật nụ cười Việt Nam

Ban hành: 26/09/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi