Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.064 văn bản: Xuất nhập khẩu
81

Công văn 1643/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 17/2021/TT-BTC

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
82

Công văn 1620/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
83

Công văn 1612/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
84

Công văn 1604/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
85

Công văn 1589/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh công tác xử lý hàng hóa tồn đọng

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
86

Công văn 1591/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giám sát hàng hóa tại cảng biển

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
87

Công văn 1578/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
88

Công văn 1580/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thay đổi mục đích sử dụng

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
89

Công văn 1528/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
90

Công văn 1561/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
91

Công văn 1503/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
92

Công văn 2295/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Vietnam+ (Vietnamplus) nêu

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
93

Công văn 1485/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung nội dung Công văn 5485/TCHQ-TXNK

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
94

Công văn 1467/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng tàu thủy

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
95

Công văn 1414/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan khi tách công ty

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
96

Công văn 1423/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp kiểm tra các lô hàng cá tầm nhập khẩu

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
97

Công văn 1424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm soát cá tầm nhập khẩu

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
98

Công văn 1323/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu tài sản thu hồi từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm Jakarta

Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
99

Công văn 1289/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
100

Công văn 1287/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu Cá tầm

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
Vui lòng đợi