Danh mục

Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.207 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 5729/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2022
02

Công văn 6263/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và tác động đến việc sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam

Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
03

Công văn 3804/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2022/NĐ-CP

Ban hành: 14/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
04

Công văn 3753/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 12/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
05

Công văn 9045/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT

Ban hành: 12/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2022
06

Công văn 9049/BTC-CST của Bộ Tài chính quy định về độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu

Ban hành: 12/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2022
07

Công văn 3740/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ban hành: 09/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2022
08

Công văn 3699/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ban hành: 07/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
09

Công văn 3693/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi khi thực hiện Hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa nhập khẩu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng (Hệ thống VASSCM)

Ban hành: 07/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
10

Công văn 3674/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính tiền chậm nộp

Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
11

Công văn 3652/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
12

Công văn 3653/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng gỗ ghép thanh

Ban hành: 05/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
13

Công văn 3604/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
14

Công văn 3533/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 26/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
15

Công văn 42226/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động nhập khẩu và bán máy khoan

Ban hành: 26/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
16

Công văn 3503/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định mã HS và điều kiện nhập khẩu của thiết bị đấu kiếm

Ban hành: 24/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
17

Công văn 3506/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng mặt hàng chè xanh

Ban hành: 24/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
18

Công văn 3489/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung phí bản quyền đối với hàng hóa nhập khẩu

Ban hành: 23/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2022
19

Công văn 3466/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
20

Công văn 3455/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
Vui lòng đợi