Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.455 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 7396/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều hành, phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2023

02

Công văn 9415/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc tiếp tục nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng các thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất

03

Công văn 6133/BCT-CN của Bộ Công Thương về chủ trương nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá và gia hạn tạm nhập máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá

04

Công văn 7123/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

05

Công văn 4459/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

06

Thông báo 4418/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số

07

Công văn 4427/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về giám sát tiêu hủy

08

Công văn 4320/TCHQ-TTKT của Tổng cục Hải quan về trả lời vướng mắc của Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng

09

Công văn 4350/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thời hạn thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ

10

Công văn 4282/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng viện trợ

11

Công văn 4286/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt xe điện chạy pin

12

Công văn 4259/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn

13

Công văn 4260/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản

14

Công văn 5332/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

15

Công văn 4178/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa gửi nhầm

16

Công văn 2325/HQTPHCM-GSQL của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

17

Công văn 4146/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

18

Công văn 6852/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc trả lời kiến nghị áp dụng thuế chống bán phá giá tại thời điểm chuyển tiêu thụ nội địa

19

Công văn 4086/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn mã HS

20

Công văn 4099/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu