Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 18.401 văn bản: Xuất nhập khẩu
21

Công văn 637/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về kê khai trị giá hải quan

22

Công điện 13/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kết nối logistics thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản

23

Công văn 614/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về lấy ý kiến về nội dung kê khai trị giá hải quan hàng thuê, mượn

24

Công văn 533/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu

25

Công văn 527/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng nhập khẩu hàng để gia công

26

Công văn 525/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính

27

Công văn 509/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại “dàn nóng” của hệ thống điều hòa không khí trung tâm

28

Công văn 496/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng muối

29

Công văn 1146/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với các tờ khai nhập khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu đã nộp thuế trước ngày 01/09/2016 nhưng xuất khẩu tại chỗ sau ngày 01/09/2016

30

Công văn 706/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý đại diện và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam

31

Công văn 428/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất

32

Công văn 412/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mã số hàng hóa nhập khẩu

33

Công văn 377/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

34

Công văn 392/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về xuất khẩu khoáng sản

35

Công văn 355/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa tạm nhập tái xuất

36

Công văn 368/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu

37

Công văn 237/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc cung cấp số thu thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu cung cấp trên nền tảng số

38

Công văn 261/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan vướng mắc về thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu mua trong nước để phục vụ gia công hàng hóa xuất khẩu

39

Công văn 277/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hoàn thuế nhập khẩu

40

Công văn 256/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu