Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.239 văn bản: Xuất nhập khẩu
21

Công văn 4025/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử phạt hành vi khai sai về lượng đối với hàng nhập khẩu loại hình sản xuất xuất khẩu

22

Công văn 3982/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 23/2021/TT-BTC

23

Công văn 5729/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế

24

Công văn 3945/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm liên quan đến chính sách quản lý mặt hàng

25

Công văn 6263/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và tác động đến việc sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam

26

Công văn 3887/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu

27

Công văn 3879/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc doanh nghiệp chế xuất cho mượn tài sản, máy móc thiết bị

28

Công văn 3804/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2022/NĐ-CP

29

Công văn 3753/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

30

Công văn 9045/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT

31

Công văn 9049/BTC-CST của Bộ Tài chính quy định về độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu

32

Công văn 3740/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

33

Công văn 3733/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc khi thực hiện thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP

34

Công văn 3699/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

35

Công văn 3693/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi khi thực hiện Hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa nhập khẩu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng (Hệ thống VASSCM)

36

Công văn 3674/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính tiền chậm nộp

37

Công văn 3652/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

38

Công văn 3653/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng gỗ ghép thanh

39

Công văn 3604/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

40

Công văn 3586/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về giám sát hải quan đối với mặt hàng cát kinh doanh tạm nhập tái xuất