Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.058 văn bản: Xuất nhập khẩu
61

Công văn 2379/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
62

Công văn 2372/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 20/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
63

Công văn 2336/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng chất tẩy tế bào chết

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
64

Công văn 2290/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định miễn trừ áp dụng thuế chống bán phá giá

Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
65

Công văn 2285/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng

Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
66

Công văn 3185/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ thép

Ban hành: 15/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
67

Công văn 2171/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
68

Công văn 2132/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường quản lý khoáng sản xuất khẩu

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2021
69

Công văn 3740/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về Danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
70

Công văn 1891/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo hợp đồng gia công lại

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
71

Công văn 1817/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục xuất khẩu thuyền buồm Julie

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
72

Công văn 1783/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng tại cảng biển

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
73

Công văn 1784/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2021
74

Công văn 1635/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
75

Công văn 1643/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 17/2021/TT-BTC

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
76

Công văn 1620/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
77

Công văn 1612/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
78

Công văn 1604/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
79

Công văn 1589/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh công tác xử lý hàng hóa tồn đọng

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
80

Công văn 1591/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giám sát hàng hóa tại cảng biển

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
Vui lòng đợi