Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 8.064 văn bản: Xuất nhập khẩu
41

Công văn 27456/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán mà điểm giao nhận ngoài Việt Nam

Ban hành: 15/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2021
42

Công văn 3498/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện các vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container

Ban hành: 12/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
43

Công văn 3384/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu

Ban hành: 06/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
44

Công văn 3336/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
45

Công văn 3220/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn, chấn chỉnh phân loại

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
46

Công văn 3215/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục miễn thuế

Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
47

Công văn 3198/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giám sát, quản lý hàng hóa đưa ra, đưa vào cảng biển

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
48

Công văn 3204/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc hoàn thuế liên quan đến khai sửa đổi bổ sung

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
49

Công văn 3189/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khai báo mã HS trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
50

Công văn 3173/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
51

Công văn 3167/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục hải quan

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
52

Công văn 3148/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
53

Công văn 3153/TCHQ-TXNK của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Ban hành: 22/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
54

Công văn 2582/CHK-ANHK của Cục hàng không Việt Nam về giấy thông hành, Thẻ/Chứng nhận tạm trú của hành khách mang quốc tịch nước ngoài sử dụng đi các chuyến bay nội địa của Việt Nam

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2021
55

Công văn 825/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai lập quy hoạch xây dựng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
56

Công văn 2736/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đính chính Công văn 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
57

Công văn 2743/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021

Ban hành: 03/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
58

Công văn 2687/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
59

Công văn 2669/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
60

Công văn 3539/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Long Biên

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
Vui lòng đợi