Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.293 văn bản: Xuất nhập khẩu
41

Công văn 5137/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và kiểm tra hàng hóa chuyển cửa khẩu bằng máy soi container

42

Công văn 7507/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc chuẩn hóa danh mục tại dự thảo Nghị định quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Thái Bình Dương (CPTPP)

43

Công văn 4953/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

44

Công văn 4943/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan phải tiêu hủy

45

Công văn 4942/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

46

Công văn 7785/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn

47

Công văn 4916/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan ở nước ngoài

48

Công văn 4891/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022

49

Công văn 4895/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu

50

Công văn 11827/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc triển khai quy định miễn kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh tại Nghị định 13/2022/NĐ-CP

51

Công văn 4826/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan nhập trở lại nội địa

52

Công văn 7620/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về khoảng trống pháp lý sau khi Thông tư 11/2022/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành

53

Công văn 4801/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

54

Công văn 53392/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu

55

Công văn 4619/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến

56

Công văn 4614/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

57

Công văn 4613/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu

58

Công văn 4493/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng ưu đãi đầu tư

59

Công văn 4475/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

60

Thông báo 257/TB-BCT của Bộ Công Thương về việc in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường