Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.096 văn bản: Xuất nhập khẩu
10941

Quy định tạm thời 673/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thu lệ phí cà phê xuất khẩu

10942

Thông tư 02-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Chính phủ

10943

Quyết định 17/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu sổ theo dõi quản lý hàng gia công XNK

10944

Thông tư 01/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu trong năm 1997

10945

Quyết định 28/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập- khẩu năm 1997

10946

Công văn 65/KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu

10947
10948

Công văn 18-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định mã số hàng hoá nhập khẩu cho mặt hàng máy đông lạnh các loại

10949

Công văn về việc gia hạn thời gian nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá

10950

Công văn về việc gia hạn xuất nhập khẩu 1996 của các xí nghiệp đầu tư nước ngoài

10951

Công văn tạm giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 1997

10952

Thông tư 2880/KCM-TM của Bộ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường về qui định tạm thời đối với việc nhập khẩu các phế liệu

10953

Công văn 3670/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 975-TC/TCT

10954

Công văn 3658/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ pơmu

10955

Quyết định 821/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khai thác và xuất khẩu sản phẩm gỗ pơ mu

10956

Quyết định 158/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan ban hành kìm kẹp chì - viên chì hải quan mới

10957

Quyết định 975-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc ban hành bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

10958

Quyết định 2579/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng năm 1997

10959

Quyết định 2578/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Quy định về việc kiểm tra Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

10960

Quyết định 2577/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Danh mục hàng hoá bắt buộc đăng ký chất lượng năm 1997