Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.412 văn bản: Xuất nhập khẩu
61

Quyết định 3905/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ định và công bố Danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam (Đợt I)

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
62

Thông báo 6429/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
63

Thông báo 6428/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 02/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
64

Công văn 6410/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 01/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
65

Công văn 6389/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ghi trị giá FOB trên C/O mẫu D

Ban hành: 30/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
66

Thông tư 26/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
67

Công văn 6358/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu rượu

Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
68

Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản

Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2020
69

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và phạm vi khu vực cửa khẩu chính Hoàng Diệu tỉnh Bình Phước

Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
70

Công văn 6294/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua kho ngoại quan

Ban hành: 25/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
71

Công văn 6283/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020

Ban hành: 24/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2020
72

Quyết định 28/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 24/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2020
73

Công văn 6201/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 22/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
74

Quyết định 2473/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 21/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
75

Công văn 6193/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại "Máy xịt rửa xe"

Ban hành: 21/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2020
76

Quyết định 27/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Ban hành: 21/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2020
77

Nghị định 111/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022

Ban hành: 18/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
78

Công văn 6129/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Engine ECU

Ban hành: 18/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
79

Công văn 6115/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
80

Công văn 6093/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc lấy mẫu thép hình chữ H, I

Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
Vui lòng đợi