Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.262 văn bản: Xây dựng
1501

Quyết định 1547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

1502

Quyết định 1539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn

1503

Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đầu tư, xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo

1504

Quyết định 1219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Nghệ An

1505

Quyết định 1450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Phú Hiệp, huyện Tây Sơn

1506
1507

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND.HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về phân cấp lập, phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1508

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phân cấp thẩm quyền lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1509

Quyết định 808/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung Thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

1510

Quyết định 821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

1511

Quyết định 1401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối thị trấn An Lão với trung tâm xã An Dũng mới, huyện An Lão

1512
1513

Quyết định 1457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị ven biển (Diêm Phố), huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

1514

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1515

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

1516

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới làm căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

1517

Quyết định 1365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn Km0-Km5+040

1518

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1519

Quyết định 1409/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân

1520

Kế hoạch 135/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang