Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.524 văn bản: Xây dựng
1441

Chỉ thị 08/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng quản lý đầu tư và xây dựng nguồn vốn của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố

Ban hành: 25/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
1442

Quyết định 28/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu nhà ở tại xã Trung Văn - huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 25/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1443

Quyết định 44/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợ I) nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản và Phụ Thu tiền điện, vốn từ nguồn thu Quảng cáo Đài truyền hình được để lại

Ban hành: 24/02/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2006
1444

Quyết định 21/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 19/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1445

Quyết định 09/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Việt Hưng - huyện Gia Lâm (nay là quận Long Biên) - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 14/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
1446

Quyết định 254/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu nhà nước

Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
1447

Quyết định 252/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kê hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện

Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
1448

Quyết định 250/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 11/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
1449

Quyết định 249/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của ban quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ban hành: 11/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
1450

Quyết định 143/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành đơn giá XDCB thành phố Hà Nội "Bổ sung đơn giá một số loại công tác xây lắp cho tập đơn giá XDCB thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 24/1999/QĐ-UB ngày 15/04/1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội"

Ban hành: 03/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
1451

Quyết định 141/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đặng Xá, huyện Gia Lâm - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 29/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1452

Quyết định 137/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Nghĩa Đô - tỷ lệ 1/500. Địa điểm : Xã Cổ Nhuế - huyện Từ Liêm - Hà Nội

Ban hành: 27/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1453

Quyết định 234/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 20/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
1454

Quyết định 224/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 15/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
1455

Quyết định 221/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân bổ chi tiêu vận động mua trái phiếu chính phủ đợt I năm 2003 để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Ban hành: 13/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
1456

Quyết định 114/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý và sử dụng các khoản thu phạt vi phạm hành chính trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2006
1457

Quyết định 181/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 15/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
1458

Quyết định 160/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
1459

Quyết định 91/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2006
1460

Quyết định 135/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dưng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 01/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
Vui lòng đợi