Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.473 văn bản: Xây dựng
1421

Quyết định 24/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định tạm thời về công tác kiểm định cầu đường bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
1422

Quyết định 22/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng và an ninh trật tự khu quy hoạch xây dựng Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
1423

Quyết định 24/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị đông nam đường Trần Duy Hưng, tỷ lệ 1/2000

Ban hành: 27/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1424

Quyết định 19/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1425

Quyết định 10/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn bán nhà sở hữu nhà nước, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện

Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
1426

Quyết định 11/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị nam Thăng Long - giai đoạn 1, phường Phú Thượng, Xuân La - quận Tây Hồ, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 16/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1427

Quyết định 10/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Thăng Long - giai đoạn 1, phường Phú Thượng, Xuân La quận Tây Hồ, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 16/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1428

Quyết định 181/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho một số dự án thuộc kế hoạch XDCB năm 2002

Ban hành: 30/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
1429

Quyết định 145/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
1430

Quyết định 142/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ định quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố cho vay thực hiện công tác đền bù giải toả, tạm cư, tái định vư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ban hành: 04/12/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
1431

Quyết định 135/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạhc xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định vư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
1432

Quyết định 134/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạhc chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm

Ban hành: 20/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
1433

Quyết định 154/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết phường Ô Chợ Dừa - quận Đống Đa, ty lệ 1/500

Ban hành: 15/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
1434

Quyết định 121/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao thành phố tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
1435

Quyết định 116/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn bán nhà và cho thuê nhà sở hữu nhà nước (đợt 2)

Ban hành: 15/10/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
1436

Quyết định 113/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức vốn cho vay dự án kích cầu năm 2002 của quỹ đầu tư phát triển đô thị

Ban hành: 10/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
1437

Quyết định 111/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho uỷ ban nhân dân quận 11

Ban hành: 02/10/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
1438

Quyết định 110/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sát nhập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp - thoát nước thành phố vào khu quản lý giao thông đô thị thuộc sở giao thông công chánh

Ban hành: 01/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
1439

Quyết định 126/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh tra xây dựng thành phố và cán bộ chuyên trách quản lý TTXD xã, phường, thị trấn

Ban hành: 20/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
1440

Quyết định 125/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thí điểm thành lập lực lượng thanh tra xây dựng thành phố và bố trí cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng - đô thị ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 20/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
Vui lòng đợi