Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.591 văn bản: Xây dựng
3601

Quyết định 992/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

3602

Quyết định 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Ấp Bắc, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

3603

Công văn 1389/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai chủ trương không áp dụng thiết kế mẫu nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình, nhà ở tại Khu đô thị mới Đông Bắc (K1)

3604
3605

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc; Bảng phân cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

3606

Quyết định 765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến đường ĐH9.NTM, đoạn từ xã Trà Mai - Đông Trường Sơn

3607

Quyết định 308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu, dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn

3608

Quyết định 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06, 07 Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn đập tỉnh Bình Thuận (6 hồ) thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

3609

Quyết định 936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Trường trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha, huyện Hà Trung

3610

Quyết định 928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

3611

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

3612

Quyết định 301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong

3613

Quyết định 917/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán và giao kinh phí thực hiện xây dựng Đề án Phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045

3614
3615
3616
3617

Quyết định 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện tại tuyến đường trục chính thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (02 km)

3618
3619
3620