Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.298 văn bản: Xây dựng
3581
3582
3583
3584

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam

3585

Quyết định 58/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đơn giá đo vẽ và đánh giá hiện trạng nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

3586

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

3587

Quyết định 868/QĐ-UBND.HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Ban Định mức - Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp

3588

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định cơ chế khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

3589

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu phố cũ Hà Nội

3590
3591

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

3592

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở công trình xây dựng vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An

3593

Quyết định 691/QĐ-UBND.HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

3594

Quyết định 1669/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

3595
3596

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu, việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3597

Quyết định 3122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Tản Viên Sơn, tỷ lệ 1/5000. Địa điểm: xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

3598

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

3599

Quyết định 2967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn, tỷ lệ 1/10.000. Địa điểm: Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

3600