Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 952 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
41

Phương án 829/PA-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

42

Công văn 1576/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

43

Công văn 1560/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2021-2026

44

Công văn 2136/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến vận tải từ bờ ra đảo và phục vụ du lịch, lễ hội

45

Công văn 2173/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

46

Chương trình 217/CTr-BGDĐT-BVHTTDL phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 - 2026

47
48

Công văn 920/BYT-DP của Bộ Y tế ý kiến về dự thảo Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới

49

Công văn 597/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch

50

Công văn 576/BTTTT-CXBIPH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

51

Công văn 1666/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

52

Công văn 497/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trong điều kiện bình thường mới

53

Công văn 464/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép khôi phục chính sách thị thực đã áp dụng cho khách nhập cảnh Việt Nam trước khi có dịch COVID-19

54

Công văn 465/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2

55

Thông báo 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch

56

Công văn 414/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho ý kiến dự thảo Phương án và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ mở cửa hoạt động du lịch

57

Kế hoạch 395/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng pháp luật năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

58

Công văn 394/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

59

Công văn 1186/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - tổ chức tại Quảng Nam năm 2022

60

Kế hoạch 29/KH-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về hoạt động văn thể của Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2022