Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.366 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
61

Báo cáo 403/BC-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị được giao thực hiện thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

62

Công văn 9843/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc dự Triển lãm và Lễ trao giải Cuộc thi Ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2023

63

Công văn 5830/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2019/NĐ-CP

64

Công văn 9803/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng chiến lược, đề án về phát triển công nghiệp văn hóa

65

Công văn 8960/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm nhập tái xuất phương tiện cơ giới phục vụ phóng sự quảng bá du lịch Việt Nam

66

Công văn 9616/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về lấy ý kiến về nội dung báo cáo và kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

67

Công văn 9576/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

68

Công văn 9488/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện hồ sơ Đề án "Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản"

69

Công văn 9483/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 tại Việt Nam

70

Công văn 9469/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

71

Công văn 9380/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về góp ý phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

72

Công văn 5191/BVHTTDL-BQTG của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

73

Công văn 5193/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

74

Công văn 9250/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”

75

Công văn 9206/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ thí điểm vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của tỉnh Hải Dương đến cảng hàng không

76

Công văn 9064/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị về việc quản lý Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Phủ Dầy

77

Công văn 5074/BVHTTDL-GĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 02/2013/NĐ-CP về Công tác gia đình

78

Công văn 8969/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về tổ chức bắn pháo hoa nổ tại tỉnh Kiên Giang

79

Công văn 8974/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về chuyển ý kiến Thành viên Chính phủ đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

80

Công văn 8982/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch