Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 866 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
61

Công văn 1518/BVHTTDL-TCDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc

Ban hành: 11/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2021
62

Công văn 3018/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2022

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2021
63

Công văn 1402/BVHTTDL-GĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kỷ niệm và tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam; truyền thông Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 29/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
64

Công văn 1343/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Ban hành: 26/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2021
65

Công văn 2663/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đào tạo đặc thù, chuyên sâu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2021
66

Công văn 1198/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động thư viện theo quy định của Luật Thư viện

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
67

Kế hoạch 1178/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
68

Hướng dẫn 05-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
69

Công văn 2459/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
70

Kế hoạch 1086/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
71

Công văn 1084/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ Đại tôn họ Nguyễn, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
72

Thông báo 69/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015)

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
73

Công văn 397/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án sân golf FLC Quảng Bình

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
74

Công văn 928/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
75

Công văn 1938/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Bộ Tài chính về việc xử lý các hiện vật trục vớt tàu cổ đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, Quảng Nam

Ban hành: 23/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
76

Công văn 801/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
77

Công văn 810/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ban hành: 15/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
78

Công văn 761/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
79

Kế hoạch 726/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hợp tác quốc tế về ứng dụng và phát triển công nghệ trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
80

Công văn 551/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
Vui lòng đợi