Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 1.146 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
941

Quyết định 4760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2014
942

Quyết định 4813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm

Ban hành: 16/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2014
943

Quyết định 54/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Quyết định 64/2008/QĐ-UBND, ngày 05/08/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 09/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
944

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 05/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
945

Quyết định 3666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Quảng cáo, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2014
946

Quyết định 242/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 11/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2021
947

Quyết định 1864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định

Ban hành: 10/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
948

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 35/2008/QĐ-UBND ngày 30/07/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 06/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
949

Chỉ thị 10/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Ban hành: 22/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2014
950

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao quốc gia

Ban hành: 19/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
951

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 03/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
952

Quyết định 1337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin ngành văn hóa, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 20/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2014
953

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2014 và tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày Lễ lớn trong năm 2014

Ban hành: 13/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2014
954

Quyết định 12/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành chính sách củng cố, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 10/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
955

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 14/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
956

Quyết định 970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2014
957

Quyết định 410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất Iượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 22/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2014
958

Quyết định 369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thể dục thể thao Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 16/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2014
959

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách Thành phố năm 2014; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2014

Ban hành: 08/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2014
960

Quyết định 38/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2021
Vui lòng đợi