Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.864 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
21

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024

22

Hướng dẫn 10/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 – 21/7/2024)

23
24

Quyết định 517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

25

Quyết định 615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

26

Quyết định 180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

27

Quyết định 646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

28

Quyết định 696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 32 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

29

Kế hoạch 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phối hợp triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024

30

Quyết định 510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Thể dục, thể thao)

31

Kế hoạch 104/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024 tại Hà Nội

32

Quyết định 1318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm đón Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Yên Trường ngày 11/12/1961, xã Yên Trường, huyện Yên Định

33

Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

34

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Kết luận 70/KL-TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030

35

Kế hoạch 149/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới

36

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024

37

Kế hoạch 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 năm 2024 và kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024)

38

Kế hoạch 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

39

Quyết định 647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

40

Kế hoạch 755/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai