Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 1.085 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
921

Quyết định 2006/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quy định quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Ban hành: 01/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
922

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 27/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
923

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 12/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2015
924

Quyết định 3931/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bổ sung mới, sửa đổi một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Ban hành: 05/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
925

Quyết định 1751/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định

Ban hành: 20/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
926

Nghị quyết 64/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao, tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao, chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 19/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2021
927

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về mức thu phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa

Ban hành: 17/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2017
928

Quyết định 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 05/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2019
929

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2012
930

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2012
931

Quyết định 1463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về biệc gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến đình Nam Dư Hạ, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ban hành: 06/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2012
932

Quyết định 49/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
933

Quyết định 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 29/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2016
934

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2011
935

Quyết định 4225/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh và Giải văn học Lê Thánh Tông

Ban hành: 16/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2019
936

Quyết định 5372/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công trình "Tượng đài Thánh Gióng"

Ban hành: 17/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2011
937

Quyết định 3210/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước"

Ban hành: 06/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2011
938

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tạm thời về phối hợp quản lý, tổ chức tiếp đón, phục vụ khách du lịch quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây

Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
939

Quyết định 1017/QĐ.UBND.VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phân cấp quản lý các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 01/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2020
940

Chỉ thị 26/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011

Ban hành: 10/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2010
Vui lòng đợi