Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 712 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
681

Quyết định 253/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Phú, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 16/11/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
682

Quyết định 241/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 21/10/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2006
683

Quyết định 181/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 22/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
684

Quyết định 173/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
685

Quyết định 106/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng công ty Du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Ban hành: 12/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2006
686

Quyết định 102/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập tổng công ty du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Ban hành: 24/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2006
687

Quyết định 152/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư

Ban hành: 10/06/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
688

Quyết định 129/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá - xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Gò Vấp, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 07/05/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
689

Quyết định 98/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho sở Du lịch

Ban hành: 13/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2006
690

Quyết định 79/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy hoạhc một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 6, giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 05/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
691

Quyết định 70/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành tiêu chuẩn phường - thị trấn Văn hoá năm 2004

Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
692

Quyết định 69/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành tiêu chuẩn xã văn hoá năm 2004

Ban hành: 25/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
693

Quyết định 55/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm văn hoá thể thao quận Tân Phú trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận Tân Phú

Ban hành: 11/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
694

Quyết định 53/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm văn hoá thể thao quận Bình Tân, trực thuộc uỷ ban nhân dân quận Bình Tân

Ban hành: 09/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2006
695

Quyết định 273/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Thương Mai

Ban hành: 19/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
696

Quyết định 145/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vự văn hoá - xã hội có khả năng phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2003 - 2005

Ban hành: 13/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
697

Quyết định 144A/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị- trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Ban hành: 11/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
698

Quyết định 144/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Ban hành: 11/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
699

Quyết định 140/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
700

Quyết định 139/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh thành phố

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
Vui lòng đợi