Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 788 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
661

Chỉ thị 21/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010

Ban hành: 10/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
662

Quyết định 6377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc duyệt chương trình năm du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội

Ban hành: 07/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2009
663

Chỉ thị 30/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng chuẩn bị phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ban hành: 24/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2009
664

Quyết định 2434/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về một số chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế

Ban hành: 04/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2015
665

Chỉ thị 26/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới "Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội"

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2009
666

Quyết định 74/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên,trọng tài và lực lượng phục vụ ngành thể dục thể thao thành phố

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2009
667

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích trong các giải thi đấu thể thao

Ban hành: 28/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
668

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
669

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 25/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao và chế độ chi tiêu cho các giải thi đấu thể thao

Ban hành: 28/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2021
670

Quyết định 1400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
671

Quyết định 3012/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa", "Đơn vị văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
672

Quyết định 3013/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
673

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
674

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
675

Quyết định 39/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2009
676

Quyết định 2446/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện tại đang đi nổi trên tuyến ngã tư Vọng - Linh Đàm, Hà Nội - phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2009
677

Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 22/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
678

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ban hành: 01/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
679

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2009

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2009
680

Quyết định 781/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo, chỉnh trang di tích lịch sử văn hoá Thành cổ Sơn Tây, Hà Nội - Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
Vui lòng đợi