Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 1.077 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
41

Quyết định 537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
42

Quyết định 1053/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
43

​Quyết định 260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
44

Kế hoạch 110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam nhân sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
45

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
46

Quyết định 902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Bộ tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới và tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
47

Quyết định 1124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chương trình "Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử Thành phố phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
48

Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO đến năm 2025

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
49

Kế hoạch 100/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022

Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
50

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2022
51

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
52

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường hưởng ứng và thực hiện Bộ Tiêu chí du lịch xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
53

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2026

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
54

Quyết định 997/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
55

Kế hoạch 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
56

Quyết định 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
57

Kế hoạch 109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 18/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
58

Kế hoạch 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện việc mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế và nội địa, triển khai hoạt động phục hồi, kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
59

Kế hoạch 108/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021-2030

Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
60

Kế hoạch 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai, thực hiện công tác Ngoại giao văn hoá tại Thành phố Cần Thơ năm 2022

Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
Vui lòng đợi