Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.766 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
41

Quyết định 1378/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

42

Quyết định 408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thay thế, bổ sung ủy viên các Tiểu ban Năm Du lịch quốc gia 2023

43

Quyết định 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

44

Quyết định 309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba

45

Quyết định 188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

46

Công văn 655/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường quản lý các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố

47
48

Quyết định 294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

49
50

Kế hoạch 599/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

51

Quyết định 561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

52

Quyết định 262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái

53

Quyết định 573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh, Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

54
55

Kế hoạch 66/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

56
57

Nghị quyết 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

58
59

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định mô hình quản lý Khu du lịch của Thành phố Hải Phòng

60

Quyết định 293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch