Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 1.077 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 1254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
02

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
03

Công văn 1542/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN năm 2021 và các hoạt động ưu tiên năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
04

Quyết định 317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch, thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
05

Quyết định 1560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
06

Quyết định 1533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
07

Quyết định 1150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
08

Phương án 03/PA-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
09

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 8 của Quy định Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
10

Công văn 1339/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
11

Kế hoạch 137/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
12

Công văn 1389/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Ngày thể thao học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
13

Kế hoạch 131/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
14

Thông báo 309/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc treo cờ Tổ quốc

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2022
15

Quyết định 845/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
16

Kế hoạch 129/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
17

Quyết định 836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 24/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
18

Quyết định 837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 20 thủ tục hành chính cấp huyện lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 24/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
19

Quyết định 1351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận điểm du lịch Di sản văn hóa thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
20

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
Vui lòng đợi