Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 3.364 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
3261

Quyết định 2607/VHTT-QĐ/XBI của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động in

Ban hành: 26/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
3262

Quyết định 667/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ban hành: 21/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3263

Thông tư 64/TT-ĐA của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn bổ sung để thực hiện Nghị định số 48/CP ngày 17/7/1995 và số 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về việc mở cửa hàng, đại lý băng hình và quản lý bản quyền băng hình

Ban hành: 19/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3264

Quyết định 2501/QĐ-CXB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Ban hành: 15/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
3265

Quyết định 2455/QĐ-ĐA của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế duyệt phim

Ban hành: 09/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
3266

Quyết định 560/TTg của Thủ tướng Chính phủ việc nâng cấp trường Trung học Thể dục thể thao Trung ương 3 thành Trường Cao đằng Thể dục thể thao Đà Nẵng

Ban hành: 19/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3267

Quyết định 341/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Quốc gia về thể thao

Ban hành: 21/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
3268

Quyết định 298/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án tiền khả thi công viên lịch sử-văn hóa dân tộc

Ban hành: 08/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
3269

Quyết định 201/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban biên tập chương trình thể thao, giải trí, thông tin kinh tế trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam

Ban hành: 04/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2005
3270

Thông tư liên tịch 21/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Tổng cục Thể dục Thể thao về việc phối hợp hoạt động văn hóa-thông tin và thể dục thể thao ở cơ sở

Ban hành: 02/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
3271

Thông tư liên tịch 21/TTLB của Bộ văn hoá-Thông tin và Tổng cục Thể dục Thể thao về việc phối hợp hoạt động văn hóa-thông tin và thể dục thể thao ở cơ sở

Ban hành: 02/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
3272

Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Ban hành: 28/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
3273

Quyết định 970/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xác lập Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vùng rừng hồ Kẻ gỗ tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 28/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3274

Thông tư hướng dẫn về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao

Ban hành: 23/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3275

Công văn 3984-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc mua vé máy bay đoàn ra công tác

Ban hành: 05/11/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2003
3276

Quyết định 458/TCDL của Tổng cục Du lịch ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành du lịch

Ban hành: 18/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3277

Thông tư 64/TC-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Sở văn hoá-thông tin

Ban hành: 02/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2005
3278

Thông tư 61/TT-ĐA của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 48/CP ngày 17/7/1995 về tổ chức và hoạt động điện ảnh

Ban hành: 01/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3279

Quyết định 1605/TC-QĐ của Bộ Văn hoá-Thông tin về ban hành bản Quy chế hoạt động của Trung tâm thiết kế và tu bổ di tích

Ban hành: 25/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
3280

Quyết định 1585/TC-QĐ của Bộ Văn hoá-Thông tin về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương

Ban hành: 22/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
Vui lòng đợi