VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 20.566 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
19661

Chỉ thị 06/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2004

Ban hành: 10/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
19662

Chỉ thị 06/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chấn chỉnh công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
19663

Quyết định 11/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thực hiện thí điểm khoán định biên và kinh phí hoạt động đối với Phường - Xã, Thị trấn

Ban hành: 03/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2006
19664

Quyết định 09/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp quận Tân Phú

Ban hành: 03/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
19665

Quyết định 10/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chế độ phụ cấp đối với cán bộ hội chữ thập đỏ và hội người cao tuổi phường, xã, thị trấn

Ban hành: 03/02/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
19666

Quyết định 08/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trung tâm Y tế quận Tân Phú

Ban hành: 03/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
19667

Quyết định 13/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2006
19668

Quyết định 07/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi điều 2, quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 06 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 02/02/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
19669

Quyết định 06/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp đồng đội quản lý trật tự đô thị và đội thi hành quyết định hành chính thành đội quản lý trật tự đô thị quận - huyện và ban hành quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của đội quản lý trật tự đô thị quận - huyện và tổ chức quản lý trật tự đô thị phường - xã, thị trấn

Ban hành: 20/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
19670

Quyết định 13/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập dạy nghề CIRI thuộc công ty cổ phần cơ kim khí Hà Nội

Ban hành: 19/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
19671

Quyết định 12/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội thuộc tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Ban hành: 19/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
19672

Chỉ thị 05/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc biện pháp chủ động chống dịch bệnh cúm gà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
19673

Quyết định 10/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2004

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
19674

Quyết định 11/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
19675

Quyết định 05/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập hội đồng bầu cử đại biểu Hội Đồng Nhân dân thành phố, khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ban hành: 15/01/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
19676

Chỉ thị 05/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xử lý các trường hợp vi phạm hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
19677

Chỉ thị 03/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
19678

Quyết định 08/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Việt Hưng - huyện Gia Lâm (nay là quận Long Biên) - thành phố Hà Nội tỷ lệ 1/500

Ban hành: 14/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
19679

Chỉ thị 04/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp cấp bách giải quyết tình trạng công dân lợi dụng danh nghĩa thương binh, bệnh binh, người tàn tật để vận chuyển, buôn hàng lậu và gây rối trật tự xã hội

Ban hành: 14/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
19680

Quyết định 09/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Việt Hưng - huyện Gia Lâm (nay là quận Long Biên) - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 14/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
Vui lòng đợi