VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 21.708 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
19681

Quyết định 3187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2016
19682

Quyết định 94/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2010
19683

Quyết định 1930/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cho huyện, thị

Ban hành: 16/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
19684

Quyết định 37/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 16/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2016
19685

Chỉ thị 17/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 16/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
19686

Quyết định 93/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân loại đơn vị hành chính phường - xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2017
19687

Quyết định 81/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 137/2005/QĐ-UB ngày 09/9/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
19688

Quyết định 80/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đổi tên Phòng Giáo dục thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện

Ban hành: 13/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
19689

Quyết định 1254/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Nhà nước tại Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 12/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
19690

Quyết định 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3

Ban hành: 12/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2008
19691

Quyết định 92/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Bệnh viện quận 3 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3

Ban hành: 12/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2008
19692

Quyết định 79/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
19693

Quyết định 78/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
19694

Quyết định 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2013
19695

Quyết định 1739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh Hà Giang đến năm 2015

Ban hành: 06/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
19696

Quyết định 80/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 05/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
19697

Quyết định 89/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống camera giao thông, bảng thông tin quang điện tử và hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2008
19698

Quyết định 88/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố

Ban hành: 04/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2008
19699

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 04/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2017
19700

Quyết định 87/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định đào đường và tái lập mặt đường phục vụ dự án "Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh" thuộc dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam - vốn vay Ngân hàng Thế giới

Ban hành: 04/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2008
Vui lòng đợi