VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 20.622 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Công văn 5145/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
22

Công văn 2552/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Kế hoạch 2427/KH-BCĐ tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
23

Công văn 2834/UBND-KGVXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố Phan Thiết từ 00 giờ ngày 02/8/2021 theo nguyên tắc tại Chỉ thị 16/CT-TTg

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
24

Công văn 2551/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
25

Công văn 4817/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về mẫu Giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
26

Quyết định 3778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Nhà A5 thuộc Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
27

Công văn 2470/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
28

Công văn 9579/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
29

Công văn 2468/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
30

Thông báo 570/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 31/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
31

Công văn 2456/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
32

Quyết định 3777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
33

Quyết định 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
34

Chỉ thị 05-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
35

Kế hoạch 36-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Kết luận 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
36

Quyết định 3772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
37

Công văn 2453/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc vận chuyển công nhân, chuyên gia và triển khai Phương án tổ chức giao thông "Luồng xanh" cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa có nhu cầu đi qua và ra vào Thành phố

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2021
38

Công văn 3481/SCT-QLTM của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội về danh mục hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
39

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
40

Công văn 2991/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc chủ động rà soát kế hoạch sản xuất và cụ thể hóa danh mục vật tư nông nghiệp trong điều kiện dịch Covid-19

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
Vui lòng đợi