VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 21.707 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
19641

Quyết định 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
19642

Quyết định 113/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trung tâm y tế Dự phòng quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5

Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
19643

Quyết định 115/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế trang bị, quản lý, kiểm tra, sử dụng công cụ hỗ trợ trong hoạt động của lực lượng Trật tự viên bảo vệ du lịch Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
19644

Quyết định 114/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Bệnh viện quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5

Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
19645

Quyết định 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu

Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2008
19646

Quyết định 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 14/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2016
19647

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm

Ban hành: 13/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
19648

Chỉ thị 22/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp để bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
19649

Quyết định 48/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 10/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
19650

Quyết định 112/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về phân công, phối hợp liên ngành trong phòng, chống trộm cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
19651

Quyết định 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng Bằng "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô"

Ban hành: 08/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2008
19652

Quyết định 89/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 240/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Ban hành: 08/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
19653

Quyết định 88/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện uỷ nhiệm thu cho Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn và Ban quản lý các chợ trực tiếp thu một số loại thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
19654

Chỉ thị 17/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản những tháng cuối năm 2007

Ban hành: 02/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
19655

Quyết định 1532/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định việc lập, thẩm định đề án khảo sát, đề án thăm dò; xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái nguyên

Ban hành: 01/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
19656

Quyết định 106/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
19657

Quyết định 3021/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2010
19658

Quyết định 107/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thuỷ văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
19659

Quyết định 105/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
19660

Quyết định 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định quản lý thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2015
Vui lòng đợi