VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 18.876 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
17421

Quyết định 69/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 2 kéo dài từ Cầu Nhật Tân đến quốc lộ 3, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
17422

Quyết định 70/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường bắc Thăng Long - Nội Bài, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
17423

Quyết định 72/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bổ sung, điều chỉnh bảng phụ lục kèm theo quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 29/12/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
17424

Quyết định 71/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc duyệt chỉ giới đường đỏ đường 2 bên sông Lừ (đoạn từ Đê La Thành đến sông Tô Lịch), tỷ lệ 1/500

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
17425

Quyết định 74/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu thu nộp quỹ chòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2005

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
17426

Quyết định 72/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2005 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
17427

Quyết định 67/2005/QĐ-HĐTT của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành nội quy thi tuyển công chức thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
17428

Quyết định 73/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2005

Ban hành: 10/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
17429

Quyết định 70/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tất toán (xoá) tài khoản "phát hành trái phiếu đô thị tại khoa bạc nhà nước thành phố"

Ban hành: 05/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
17430

Quyết định 69/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
17431

Quyết định 68/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định về một số chính sách Tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp tập trung và vùng Phụ Cần

Ban hành: 04/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
17432

Quyết định 65/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thứuc đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng tái định cư đã được ban hành kèm theo quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 04/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
17433

Quyết định 67/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chương trinh xây dựng va ban hành văn bản quy pham pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố năm 2005

Ban hành: 04/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
17434

Chỉ thị 11/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo chất lượng công trình, chống tham nhũng, thất thoát trong xây dựng cơ bản

Ban hành: 04/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
17435

Quyết định 63/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
17436

Quyết định 61/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị Thượng Thanh, phượng Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch kiến trúc và quy hoạch giao thông)

Ban hành: 28/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
17437

Quyết định 60/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, quận Long Biên tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch kiến trúc và quy hoạch giao thông)

Ban hành: 28/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
17438

Chỉ thị 10/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức triển khai và hưởng ứng cuộc vận động mua công trái xây dựng tổ quốc năm 2005 - công trái giáo dục

Ban hành: 26/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
17439

Quyết định 66/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua công trái xây dựng tổ quốc năm 2005 - công trái Giáo dục

Ban hành: 26/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
17440

Quyết định 59/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đăng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 26/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
Vui lòng đợi