VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 17.573 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
17421

Chỉ thị 20/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
17422

Quyết định 63/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
17423

Quyết định 65/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh thời hiệu thực hiện quyết định số 49/2001/QĐ-UB ngày 04/07/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố quy định tạm thời giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước và giá thuê đất trong khuôn viên khi cho các tổ chức kinh tê, xã hội thuê để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn phòng giao dịch và trụ sở làm việc tại Hà Nội

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
17424

Quyết định 42/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức quản lý lại một số lĩnh vực sự nghiệp giao thông công chính thành khu quản lý giao thông đô thị, trực thuộc sở giao thông công chính

Ban hành: 25/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
17425

Quyết định 62/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc nâng cao cấp đoàn chèo Hà Nội thành Nhà hát chèo Hà Nội

Ban hành: 25/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
17426

Quyết định 60/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 3 - Mỹ Đình - Xuân Phương - đường 70B, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 22/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
17427

Quyết định 59/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Dịch Vọng - Phú Mỹ - Cầu Diễn, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 22/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
17428

Quyết định 40/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2002

Ban hành: 22/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
17429

Chỉ thị 08/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về nhà đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
17430

Quyết định 61/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyên đường Võ Thị Sáu - Quỳnh Lôi - Minh Khai

Ban hành: 22/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
17431

Quyết định 39/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán kinh phí hỗ trợ năm 2002 cho 17 tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành phố

Ban hành: 19/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
17432

Chỉ thị 19/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2002

Ban hành: 18/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
17433

Quyết định 38/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002

Ban hành: 18/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
17434

Quyết định 58/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh dải đất phía Nam ven đường đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 18/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
17435

Chỉ thị 18/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội về việc kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu lưu thông trên địa bàn thành phố

Ban hành: 16/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
17436

Quyết định 37/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố

Ban hành: 16/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
17437

Quyết định 57/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Anh giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 15/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
17438

Quyết định 34/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án đầu tư mở rộng thành phố Hồ Chí Minh và phát triển bền vững trong khu vự tại quận 2 do EC tài trợ

Ban hành: 15/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
17439

Quyết định 36/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi nhà đât, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố

Ban hành: 15/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
17440

Chỉ thị 07/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi hành pháp lệnh luật sư năm 2001 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
Vui lòng đợi