VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 18.219 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
17441

Quyết định 134/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý ngân sách các cấp chính quyền thuộc thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
17442

Quyết định 135/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2004

Ban hành: 24/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
17443

Quyết định 118/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định quản lý giống cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
17444

Quyết định 237/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép đổi tên Trung Tâm giáo dục tổng hợp quận Tân Bình thành Trung Tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp quận Tân Bình

Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17445

Quyết định 236/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế thành phố

Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17446

Quyết định 235/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập quỹ sinh viên nghiên cứu khoa học - EUREKA thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17447

Quyết định 131/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định danh hiệu "Nghệ Nhân Hà Nội"

Ban hành: 21/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2006
17448

Quyết định 234/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 20/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17449

Quyết định 233/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Bình Chánh

Ban hành: 20/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17450

Quyết định 232/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập tổ chức giám định tư pháp về thuế

Ban hành: 17/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17451

Quyết định 129/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm phục hồi chức năng thể dục thể thao

Ban hành: 17/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2006
17452

Quyết định 230/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc hội liên hiệp phụ nữ thành phố

Ban hành: 17/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17453

Quyết định 231/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

Ban hành: 17/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17454

Quyết định 228/2003/QĐ-UB của UBND TP HCM về việc điều chỉnh khoản 1.1 khoản 1 điều 2 phần I quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động Thương Binh và Xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo QĐ 54/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 04 năm 2003 của UBND TP)

Ban hành: 16/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17455

Quyết định 227/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Trung tâm thu hồi và khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư

Ban hành: 16/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17456

Quyết định 226/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1 điều 2 phần I quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố (ban hành kẻm theo QĐ 36/2002/QĐ-UB ngày 15/04/2002 của Uy ban ND TP)

Ban hành: 16/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17457

Quyết định 229/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Xây Dựng

Ban hành: 16/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17458

Quyết định 222/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với ban tổ chức chính quyền thành phố

Ban hành: 15/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17459

Quyết định 223/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi phó ban chỉ huy phòng, chống lụt bão thành phố

Ban hành: 15/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
17460

Quyết định 224/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung

Ban hành: 15/10/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
Vui lòng đợi