VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 338 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  01

  Quyết định 1417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

  02

  Quyết định 1418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 2024

  03

  Quyết định 1414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên năm 2022

  04

  Quyết định 1398/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024

  05

  Quyết định 1406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  06

  Quyết định 1408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xếp hạng Bệnh viện Sản - Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

  07

  Quyết định 1392/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  08

  Quyết định 1387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2022 và định hướng đến năm 2025

  09

  Quyết định 1359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xếp hạng Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh

  10

  Quyết định 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  11

  Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  12

  Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  13

  Quyết định 1312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

  14
  15

  Quyết định 1238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025

  16

  Quyết định 1240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 2025

  17

  Quyết định 1235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận điểm du lịch Khu tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Út (Út Tịch)

  18

  Quyết định 1232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  19

  Quyết định 1203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  20

  Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh