VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.908 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. HCM arow
  3801

  Quyết định 89/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện quyết định thành lập hội khuyến học cấp phường - xã, thị trấn thuộc thành phố

  3802

  Chỉ thị 16/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2003

  3803

  Quyết định 88/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của sở công nghiệp thành phố

  3804

  Quyết định 87/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công tác phòng chống, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai

  3805

  Quyết định 86/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn uỷ thác năm 2002 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị

  3806
  3807

  Quyết định 84/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách

  3808

  Quyết định 83/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chung khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

  3809

  Quyết định 81/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận

  3810
  3811

  Quyết định 82/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định tổ chức hoạt động chưng trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ giai đoạn năm 2002 - 2005

  3812

  Quyết định 79/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi thành phố

  3813
  3814

  Quyết định 80/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án thực hiện chưng trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận

  3815

  Quyết định 73/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý cho uỷ ban nhân dân quận 12

  3816

  Quyết định 71/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 4

  3817

  Quyết định 72/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Phú Nhuận

  3818

  Quyết định 76/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  3819

  Quyết định 75/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 7

  3820

  Quyết định 74/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở công nghiệp