VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.985 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. HCM arow
  3821
  3822

  Quyết định 140/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005

  3823

  Quyết định 139/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

  3824

  Chỉ thị 24/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhận ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2003

  3825
  3826

  Chỉ thị 23/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng và triển khai thực hiện luật doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  3827

  Quyết định 137/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2002 cho sở giao thông công chánh

  3828
  3829

  Quyết định 135/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạhc xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định vư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

  3830

  Quyết định 134/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạhc chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm

  3831

  Quyết định 130/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  3832

  Quyết định 131/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung

  3833
  3834
  3835

  Chỉ thị 22/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm tra xử lý quảng cáo rao vặt trái phép nơi công cộng

  3836

  Quyết định 129/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2002 cho sở giao thông công chánh

  3837

  Quyết định 128/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp

  3838

  Quyết định 127/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  3839

  Quyết định 126/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung thành viên hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất

  3840

  Quyết định 125/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình phát triển nuôi tôm càng xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005