VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.985 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. HCM arow
  3781

  Quyết định 21/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch thực hiện năm trật tự kỷ cương, nếp sôngs văn minh đô thị - 2003

  3782

  Quyết định 20/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2003

  3783

  Quyết định 19/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 05 năm 2001 của Thủ tướng Chính Phủ

  3784
  3785

  Quyết định 17/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của sở kế hoạch và đầu tư

  3786

  Quyết định 16/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2003

  3787

  Quyết định 14/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chương trình phát triển cây dừa cayene ở thành phố thời ký 2003 - 2005

  3788

  Quyết định 13/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của sở Du lịch thành phố

  3789
  3790

  Quyết định 12/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố cấp giấy phép hoạt động điện lực

  3791
  3792
  3793

  Quyết định 08/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp và quy định trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất - kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố

  3794
  3795

  Quyết định 06/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  3796

  Quyết định 04/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh

  3797

  Quyết định 05/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  3798

  Quyết định 03/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 07 năm 1994 của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  3799
  3800