VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.992 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. HCM arow
  21

  Quyết định 3672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Tân Phú

  22

  Quyết định 3679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

  23

  Quyết định 3703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  24

  Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  25

  Quyết định 36/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định 31/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

  26
  27

  Quyết định 35/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

  28
  29

  Quyết định 34/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

  30

  Quyết định 3438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  31
  32

  Quyết định 3433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 5)

  33

  Quyết định 3418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quỵết thủ tục hành chính kết hợp trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Dược thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

  34

  Kế hoạch 3926/KH-HĐHT của Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chuyên đề Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  35

  Quyết định 3312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  36

  Quyết định 3296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lữ hành và du lịch khác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

  37

  Quyết định 3294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

  38
  39

  Quyết định 3279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cần Giờ

  40

  Quyết định 3260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hố Chí Minh