VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM

Có tất cả 3.908 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân TP. HCM arow
  01

  Quyết định 2273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động người nước ngoài; việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
  02

  Quyết định 2272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
  03

  Quyết định 2274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Hành chính Tải về
  04

  Quyết định 2237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  05

  Quyết định 2238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  06
  07

  Quyết định 2239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  08

  Quyết định 2217/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  09

  Quyết định 2173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duỵêt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023 - 2024 (đợt 1)

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  10
  11

  Quyết định 1990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Nhà nước về quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  12

  Quyết định 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  13

  Quyết định 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định 19/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

  Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
  14

  Quyết định 1873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

  Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  15

  Quyết định 1849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

  Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  16

  Quyết định 1848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  17

  Quyết định 1847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

  Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
  18

  Quyết định 1836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành triển khai thực hiện thí điểm "Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  19

  Quyết định 1796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ

  Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  20

  Quyết định 1760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sỹ, mộ liệt sỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về