Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 112 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
61

Công văn 330/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2021
62

Công văn 310/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2021
63

Thông báo 07/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2021
64

Công văn 294/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
65

​Công văn 171/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Thành lập các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
66

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
67

Thông báo 04/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 28/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2021
68

Công văn 165/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại các xã vùng dân tộc thiểu số

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
69

Công văn 170/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
70

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
71

Công văn 156/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Công văn 273/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
72

Kế hoạch 160/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về năm an toàn giao thông 2021

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
73

Quyết định 67/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
74

Công văn 152/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
75

Công văn 147/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
76

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
77

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
78

Công điện 01/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
79

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
80

Quyết định 1946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
Vui lòng đợi