VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 385 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu arow
  01
  02

  Quyết định 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

  03

  Quyết định 714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

  04

  Kế hoạch 1861/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05

  Công văn 1845/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tiếp tục triển khai các giải pháp tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023

  06

  Quyết định 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu

  07

  Quyết định 690/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  08
  09
  10
  11

  Quyết định 669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công nhận Trường Trung học cơ sở San Thàng, Thành phố Lai Châu đạt Chuẩn quốc gia

  12

  Công văn 1760/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá. Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

  13

  Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  14

  Quyết định 670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  15
  16

  Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 29/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  17

  Kế hoạch 1718/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  18

  Quyết định 654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  19

  Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  20

  Quyết định 648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu