VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 108 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Kế hoạch 900/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
42

Kế hoạch 906/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
43

Kế hoạch 899/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
44

Kế hoạch 901/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Lai Châu đến năm 2030

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
45

Kế hoạch 902/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
46

Quyết định 387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
47

Kế hoạch 767/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
48

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 23/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
49

Công văn 642/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
50

Quyết định 224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
51

Công văn 518/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về công tác người cao tuổi năm 2021

Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
52

Công văn 514/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em

Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
53

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
54

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
55

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
56

Công văn 327/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và đảm bảo an toàn cho trẻ em trong đại dịch

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2021
57

Công văn 330/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2021
58

Công văn 310/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2021
59

Thông báo 07/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2021
60

Công văn 294/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
Vui lòng đợi