VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 742 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu arow
  41
  42
  43

  Quyết định 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố tải trọng các cầu và khổ giới hạn các tuyến địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  44

  Quyết định 270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Lâm nghiệp, hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  45

  Quyết định 269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

  46

  Kế hoạch 999/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  47

  Quyết định 268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

  48

  Quyết định 251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

  49

  Quyết định 254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với mỏ đá Nậm Nhùn tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn

  50

  Quyết định 253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tân Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tân Uyên

  51
  52

  Quyết định 248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

  53

  Quyết định 244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  54

  Quyết định 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  55

  Quyết định 240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  56
  57

  Quyết định 234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  58

  Kế hoạch 856/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Lai Châu năm 2024

  59

  Quyết định 226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024

  60

  Quyết định 215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu