VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 334 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu arow
  41

  Quyết định 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  42

  Quyết định 124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển đi học theo chế độ cử tuyển năm 2022

  43

  Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

  44

  Quyết định 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

  45

  Quyết định 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2022

  46

  Quyết định 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích để tách khu vực đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  47

  Quyết định 46/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  48

  Kế hoạch 143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  49

  Quyết định 43/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Bộ tiêu chí về thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025

  50

  Quyết định 42/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  51

  Quyết định 44/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  52

  Công điện 01/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

  53

  Kế hoạch 117/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về Năm An toàn giao thông 2023

  54

  Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

  55

  Quyết định 29/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án Thủy điện Van Hồ

  56

  Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023

  57
  58

  Quyết định 02/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

  59

  Quyết định 62/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  60