VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Có tất cả 328 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu arow
  21

  Quyết định 193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

  22

  Công văn 489/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

  23
  24

  Công văn 492/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

  25
  26
  27
  28
  29

  Quyết định 147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu

  30

  Kế hoạch 376/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai Phong trào thi đua “Lai Châu đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

  31

  Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

  32

  Quyết định 133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

  33

  Quyết định 131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

  34

  Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

  35

  Quyết định 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  36

  Quyết định 124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển đi học theo chế độ cử tuyển năm 2022

  37

  Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

  38

  Quyết định 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

  39

  Quyết định 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2022

  40

  Quyết định 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích để tách khu vực đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu