VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 1.316 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  781

  Quyết định 2351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Da Liễu tỉnh Bình Thuận (Tầng 1)

  782

  Quyết định 2333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Hàm Chính và Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc

  783

  Quyết định 2335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác cát xây dựng tại thôn 1, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

  784

  Quyết định 2310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh (Tầng 2)

  785

  Quyết định 2309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sử dụng nguyên trạng Trường Trung học phổ thông Tánh Linh để thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng (Tầng 1)

  786

  Quyết định 2312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sử dụng nguyên trạng Trung tâm Văn hóa xã Nam Chính để thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng (Tầng 1)

  787

  Quyết định 2311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sử dụng nguyên trạng Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Võ Xu để thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng (Tầng 1)

  788

  Quyết định 2282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

  789

  Quyết định 2236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận

  790
  791

  Quyết định 2227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 do Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam làm chủ đầu tư

  792

  Quyết định 2180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (đợt 190)

  793

  Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  794

  Quyết định 2178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

  795

  Quyết định 2168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né tại Thành phố Phan Thiết

  796

  Quyết định 2174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Công ty Cổ phần khoáng sản Sông Bình tại huyện Bắc Bình

  797

  Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

  798

  Quyết định 2148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Trường Mầm non Việt Baby tại Thành phố Phan Thiết

  799

  Quyết định 2163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

  800

  Quyết định 2164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận