VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 1.318 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  21

  Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách tỉnh Bình Thuận

  22

  Quyết định 1895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện Đức Linh

  23

  Kế hoạch 3303/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2023 - 2025

  24

  Quyết định 1830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

  25

  Quyết định 1831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

  26

  Quyết định 18/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

  27

  Kế hoạch 3261/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh

  28

  Quyết định 1786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt Chuẩn quốc gia

  29

  Quyết định 1787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

  30

  Kế hoạch 3225/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cải cách thủ tục hành chính trọng tâm những tháng cuối năm 2023 tỉnh Bình Thuận

  31

  Quyết định 1788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở điều trị nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

  32

  Kế hoạch 3233/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số Xanh (PGI) tỉnh Bình Thuận năm 2023

  33

  Quyết định 1778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

  34

  Quyết định 1777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

  35

  Kế hoạch 3204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  36
  37

  Quyết định 1753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt Chuẩn quốc gia

  38

  Quyết định 1755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt Chuẩn quốc gia

  39

  Quyết định 1763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh thông tin tàu cá tham gia thường xuyên khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (lần 162)

  40