VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 1.316 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  01

  Quyết định 2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Thuận

  02

  Quyết định 2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt Chuẩn quốc gia

  03

  Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  04

  Quyết định 1987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh thông tin tàu cá tham gia thường xuyên khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (lần 164)

  05

  Quyết định 1999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát xây dựng tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân (khu 2), tỉnh Bình Thuận

  06

  Quyết định 1988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (đợt 230)

  07

  Quyết định 1982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản đá xây dựng khu vực Núi Dây 2 tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

  08

  Quyết định 1977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt bổ sung danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận năm 2023

  09

  Kế hoạch 3477/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh

  10

  Kế hoạch 3462/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và tuyên dương, khen thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2023

  11

  Quyết định 1959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh thông tin tàu cá tham gia thường xuyên khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (lần 163)

  12

  Kế hoạch 3461/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục tỉnh

  13

  Quyết định 1958/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (đợt 229)

  14

  Kế hoạch 3431/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

  15

  Kế hoạch 3396/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kiểm tra việc thực hiện Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh giai đoạn (2019-2023)

  16

  Kế hoạch 3364/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

  17

  Kế hoạch 3358/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện bảo hiểm tài liệu lưu trữ tỉnh Bình Thuận theo Quyết định 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ

  18
  19

  Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách tỉnh Bình Thuận

  20

  Quyết định 1895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện Đức Linh