VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Có tất cả 963 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận arow
  761

  Quyết định 2630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư máy Celldyn 1800, test đường nhanh, Clotest, hóa chất rửa máy năm 2020 do Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam làm chủ đầu tư

  762

  Quyết định 2599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Chuẩn hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu nông nghiệp nông thôn tỉnh”

  763

  Quyết định 2567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi vịt giống bố mẹ tại xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

  764

  Quyết định 2549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê chuẩn Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ VI (2020-2025)

  765

  Quyết định 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh

  766

  Quyết định 2523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đề cương Đánh giá tổng hợp về địa chất, khoáng sản và phương án thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  767

  Quyết định 2455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

  768
  769

  Quyết định 2385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát xây dựng tại khu vực Suối Mây, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

  770
  771

  Quyết định 2384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản vật liệu san lấp (đất dăm sạn bồi nền) tại khu vực Đồi Mâm Xe, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

  772

  Quyết định 2383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Nam Hà 2 tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

  773

  Công văn 3160/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  774
  775

  Quyết định 2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

  776

  Quyết định 1962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 tại huyện Hàm Tân

  777

  Quyết định 1961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 thuộc các xã, thị trấn của huyện Bắc Bình

  778
  779

  Quyết định 1964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 tại huyện Phú Quý

  780

  Quyết định 1941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận năm 2020 - 2021”