VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Có tất cả 443 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh arow
  01

  Quyết định 79/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh năm 2023

  02
  03

  Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  04

  Quyết định 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2023

  05

  Quyết định 212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

  06

  Quyết định 208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

  07

  Quyết định 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu cây xanh, thể thao kết hợp điểm đỗ xe tĩnh khu Sơn Nam, phường Nam Sơn"

  08

  Quyết định 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu cây xanh, thể thao kết hợp điểm đỗ xe tĩnh khu Tự Môn, phường Nam Sơn”

  09

  Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

  10

  Quyết định 198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà lớp học trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ

  11

  Quyết định 191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  12

  Quyết định 53/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ xây dựng Thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023

  13

  Quyết định 177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc xếp lại hạng Bệnh viện Phổi, trực thuộc Sở Y tế

  14

  Quyết định 175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027

  15

  Quyết định 49/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép xây dựng trạm biến áp và cột điện trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều

  16

  Quyết định 50/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh

  17

  Quyết định 165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Bắc Ninh năm 2022

  18

  Quyết định 45/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt mục đích sử dụng đất dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh (đợt 3)

  19

  Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2023

  20

  Quyết định 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung học phổ thông, giảng viên Cao đẳng Sư phạm năm 2022