VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Có tất cả 443 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh arow
  41

  Quyết định 573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án “nâng cao năng lực truyền thông trên Internet tỉnh Bắc Ninh”

  42

  Quyết định 752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tổng hợp và giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ”

  43

  Quyết định 574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  44

  Quyết định 1716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép lắp đặt đường ống tạm thời bơm cát qua đê hữu Đuống tại K37+400 xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình phục vụ san nền dự án Khu công nghiệp Gia Bình

  45

  Quyết định 580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ tuyên truyền và chăm lo đời sống vật chất công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025”

  46

  Quyết định 1683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự toán kinh phí, phương thức và đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ công thực hiện Quan trắc động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  47

  Quyết định 560/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đường giao thông khu trung tâm phường Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh”

  48

  Quyết định 558/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện)

  49

  Quyết định 1653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính bổ sung thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công

  50

  Quyết định 1655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình hành động trước khi bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

  51

  Quyết định 1654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vị thuốc cổ truyền năm 2022-2023

  52

  Quyết định 1514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

  53

  Quyết định 1512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  54

  Quyết định 1513/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bắc Ninh

  55

  Quyết định 536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2026

  56

  Quyết định 1505/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

  57

  Quyết định 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài chính năm 2022 của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

  58

  Quyết định 1463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông từ đường dẫn cầu Bình Than đi xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình

  59

  Quyết định 533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 276 kéo dài đi Cảnh Hưng, huyện Tiên Du

  60