Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 1.283 văn bản mới trong tháng qua
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Hiến pháp
 • Bộ luật
 • Lệnh
 • Luật
 • Pháp lệnh
 • Nghị định
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Thông tư
 • Thông tư liên tịch
 • Chỉ thị
 • Công văn
 • Thông báo
 • Công điện
 • Hiệp định
 • Hiệp ước
 • Bản ghi nhớ
 • Báo cáo
 • Biên bản
 • Chỉ thị liên tịch
 • Chương trình
 • Công ước
 • Đề án
 • Điều lệ
 • Đính chính
 • Giải đáp
 • Hiến chương
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn liên ngành
 • Kế hoạch
 • Kế hoạch liên tịch
 • Kết luận
 • Nghị định thư
 • Nghị quyết liên tịch
 • Phương án
 • Quy chế
 • Quy chế phối hợp
 • Quy định
 • Quy định
 • Quy trình
 • Sắc lệnh
 • Sắc luật
 • Sao lục
 • Thoả thuận
 • Thoả ước
 • Thông báo liên tịch
 • Thông cáo
 • Thông tri
 • Thư trao đổi
 • Tờ trình
 • Tuyên bố chung
 • Văn bản hợp nhất
 • Ý định thư
Cơ quan ban hành arow
  21
  22

  Quyết định 2369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

  23

  Quyết định 2063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Võ Nhai

  24
  25

  Quyết định 1966/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  26

  Quyết định 1965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024

  27

  Quyết định 1445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

  28

  Quyết định 2170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

  29
  30

  Quyết định 1566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

  31

  Quyết định 2337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  32

  Quyết định 2368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

  33

  Quyết định 1511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024

  34

  Quyết định 2174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2023

  35

  Kế hoạch 125/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  36

  Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

  37

  Quyết định 1940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt đề cương và dự toán lập điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2021- 2025; lập Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 và năm 2024

  38

  Quyết định 3520/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện nhiệm vụ Làm giàu rừng bằng một số loài cây bản địa tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa

  39

  Quyết định 3522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành "Phương án củng cố, phát triển Tổ đoàn kết sản xuất trên biển tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2030"

  40

  Quyết định 3517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Thị Trấn, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1