Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 945 văn bản mới trong tháng qua
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Hiến pháp
 • Bộ luật
 • Lệnh
 • Luật
 • Pháp lệnh
 • Nghị định
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Thông tư
 • Thông tư liên tịch
 • Chỉ thị
 • Công văn
 • Thông báo
 • Công điện
 • Hiệp định
 • Hiệp ước
 • Bản ghi nhớ
 • Báo cáo
 • Biên bản
 • Chỉ thị liên tịch
 • Chương trình
 • Công ước
 • Đề án
 • Điều lệ
 • Đính chính
 • Giải đáp
 • Hiến chương
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn liên ngành
 • Kế hoạch
 • Kế hoạch liên tịch
 • Kết luận
 • Nghị định thư
 • Nghị quyết liên tịch
 • Phương án
 • Quy chế
 • Quy chế phối hợp
 • Quy định
 • Quy trình
 • Sắc lệnh
 • Sắc luật
 • Sao lục
 • Thoả thuận
 • Thoả ước
 • Thông báo liên tịch
 • Thông cáo
 • Thông tri
 • Thư trao đổi
 • Tờ trình
 • Tuyên bố chung
 • Văn bản hợp nhất
 • Ý định thư
Cơ quan ban hành arow
  01

  Quyết định 2514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  02

  Quyết định 2324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
  03

  Quyết định 1214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Minh Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500) (Khu đô thị tại xã Ninh Sơn và xã Quảng Minh, huyện Việt Yên)

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
  04

  Kế hoạch 4779/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  05

  Kế hoạch 310/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai đánh giá, tự chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Thành phố Hà Nội

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  06

  Kế hoạch 8067/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  07

  Công văn 8064/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
  08

  Quyết định 4228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
  09

  Quyết định 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2022 thực hiện Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  10

  Quyết định 2452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

  Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
  11

  Quyết định 4040/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  12

  Quyết định 4042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực

  Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
  13

  Quyết định 4233/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung

  Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  14

  Quyết định 2499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
  15

  Thông tư 29/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  16

  ​Kế hoạch 2810/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2050​

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  17

  Quyết định 1498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
  18

  Quyết định 903/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  19

  Quyết định 1505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  20

  Quyết định 2318/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bãi bỏ, sửa đổi bổ sung danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường và lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về