VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.568 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
1521

Văn bản hợp nhất 2204/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú và hoạt động trong nước của các cơ quan báo chí

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1522

Văn bản hợp nhất 2202/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1523

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện của các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 31/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
1524

Văn bản hợp nhất 12/NĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định về việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Xác thực: 25/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1525

Văn bản hợp nhất 2147/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xác thực: 24/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1526

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Dân số

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1527

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Di sản văn hóa

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1528

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1529

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Hải quan

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1530

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1531

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống ma túy

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2019
1532

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1533

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Hình sự

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1534

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về an ninh hàng không dân dụng

Xác thực: 18/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
1535

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 17/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
1536

Văn bản hợp nhất 10/QĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

Xác thực: 16/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1537

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Xác thực: 15/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
1538

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về vận tải đa phương thức

Xác thực: 12/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2019
1539

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Cư trú

Xác thực: 11/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1540

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Ngoại hối

Xác thực: 11/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi