(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

 

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   [email protected], gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP
THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
BẢO HIỂM
ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 XUẤT NHẬP KHẨU 
XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI
Y TẾ-SỨC KHỎE
 GIAO THÔNG
 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH
CHÍNH SÁCH
HÀNH CHÍNH
 HÌNH SỰ
 CƠ CẤU TỔ CHỨC
 CÔNG NGHIỆP 
 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
AN NINH QUỐC GIA 
ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 
VĂN BẢN CỦA UBND
UBND TP. HÀ NỘI 
UBND TP. HỒ CHÍ MINH 
UBND TỈNH AN GIANG 
 UBND TỈNH HÀ NAM
UBND TỈNH HÀ TĨNH
UBND TỈNH KIÊN GIANG
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
UBND TỈNH HÀ TĨNH
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
UBND TỈNH VĨNH PHÚC
UBND TỈNH BẮC NINH
UBND TỈNH SÓC TRĂNG