Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.425 kết quả chứa từ khóa: 58/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 58/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính; COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
02

Nghị quyết 58/NQ-CP 2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
03

Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
04

Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định về việc thành lập Ban Thư ký khu vực để triển khai Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong ASEAN

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 07/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2015
05

Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2013
06

Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2011
07

Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính; Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 17/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2010
08

Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
09

Quyết định 2579/QĐ-BKHCN kế hoạch tăng cường hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến 2030

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 17/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
10

Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2009
11

Công văn 5971/BYT-KHTC làm rõ Nghị quyết 48/NQ-CP và Nghị quyết 58/NQ-CP về chế độ trong phòng, chống COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
12

Công văn 6299/BTC-NSNN về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
13

Công văn 2034/UBND-KT Hà Nội thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
14

Công văn 1836/LĐTBXH-KHTC xác định số tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
15

Nghị quyết 93/NQ-CP phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/ chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
16

Nghị quyết 145/NQ-CP 2021 điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách phòng, chống COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
17

Nghị quyết 107/NQ-CP 2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

Lĩnh vực: Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
18

Nghị quyết 63/NQ-CP giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cuối 2021, đầu 2022

Lĩnh vực: Đầu tư; Xuất nhập khẩu; COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2021
19

Nghị quyết 89/NQ-CP 2022 triển khai Nghị quyết 58/2022/QH15 đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
20

Nghị quyết 13/NQ-CP Chính phủ thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW phát triển tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2021
Vui lòng đợi